هنرمندان در لباس احرام

الهام حمیدی


فریبا کوثری، الهام حمیدی، مهناز افشار، ملیکا شریفی‌نیا، رز رضوی، حدیث میرامینی

محمدرضا گلزار – محمدرضا شریفی‌نیا – حسام نواب صفوی